Licence

Naše společnost ENES Cargo Prague úspěšně prošla certifikačním procesem Úřadu pro civilní letectví a získala prodloužení povolení k poskytování služeb